בקרוב

סיפורי מטיילים

Planning a trip to Georgia soon? Have you recently returned from a trip to the Land of Dough?

מתכננים טיול לגאורגיה בקרוב? חזרתם לאחרונה מטיול בארץ הבצק?

We would love to hear from you and post your recommended places on the site for those who will come after you!

נשמח לשמוע מכם ולפרסם את המקומות המומלצים שלכם באתר לאלו שיבואו אחריכם!

So how do you do that?

אז איך עושים את זה?

All you have to do is create a kind of road story of your trip divided into days (example: Day 1 - Tbilisi, Day 2 - Mitzkata and Jaweri, Day 3 - Godauri and Kazbegi, etc.), attach your photos from the trip because one photo is worth a thousand words and send To us at: info@georgian-travel.com. We will create an article out of it and of course we will give you all the credit :)

כל מה שעליכם לעשות הוא ליצור מעין סיפור דרך של הטיול שלכם מחולק לימים (לדוגמא: יום 1 - טביליסי, יום 2 - מצחתה וג'ווערי, יום 3 - גודאורי וקזבגי וכד'), לצרף תמונות שלכם מהטיול כי תמונה אחת שווה אלף מילים ולשלוח אלינו ב: info@georgian-travel.com. אנחנו ניצור מזה כתבה וכמובן שניתן לכם את כל הקרדיט :)